Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


Dec 11, 2020

Levande rollspel eller lajv har en fin tradition i Sverige. Men hur funkar det egentligen? Är det bara troll ute i skogen eller finns det ingen hejd på vad man kan göra? Vår kompis, och den professionella lajvaren, Gunnar Söderberg hjälper oss göra en introkurs och en liten djupdykning i vad som är möjligt när man är någon annan, på riktigt.