Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


Nov 27, 2020

Episode XVIII: A NEW NOOB 
På Skogsplaneten Kungsholmen samlas GENERAL ANDREA SÖDERBERG och KEJSARE PAULA MORALES för att prata om en galax långt, långt borta. Ett hot om att prata ingående om STAR WARS är på gång och inget kommer att stoppa dem från deras uppdrag. 
Samtidigt håller en samling trogna lyssnare att invänta ett meddelande från NOOBPODDEN för att ytterligare än en gång lära sig om ett populärkulturellt fenomen...