Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


May 29, 2020

Leeeeeeroy Jenkins! Detta legendariska utrop kommer från ett av världens mest framgångsrika onlinespel, World of Warcraft. Tillsammans med entusiasten Elin kommer vi att få veta mer om världen Azeroth och hur man reser dit medan man sitter tryggt hemma, och hur man kan få vänner över hela världen samtidigt som man "raidar".