Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


May 15, 2020

Winter is coming... och så även Noobpoddens avsnitt om Game of Thrones! Eller är det en Sång om Is och Eld? Kommer den någonsin avslutas? Och hur förhåller sig boken och tv-serien till varandra? Idag har vi entusiasten och experten Linda Antonsson från Westeros.org på besök för att prata George R.R. Martins mästerverk.