Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


Jan 15, 2021

Andrea har lyckats med ett riktigt kap och ska prata science-fictionklassikern Blade Runner med Charlie Söderberg, känd från flera poddar och TV. Håller en film från 1982? Vad är det som gör att Charlie sett den en myriad gånger? Och håller uppföljaren Blade Runner 2049 måttet? Detta och mycket mer i avsnittet!