Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast


Nov 13, 2020

Legenden om Zelda dök upp redan på det glada 80-talet, och har hängt i sedan dess. Men handlar den om Zelda? Vem är Link? Hur hänger spelen ihop och vart borde man börja? Alla dessa frågor och fler kommer vi att svara på i Noobpodden när vi tittar på dataspelsfenomenet Zelda tillsammans med vår kompis David Nylander.