Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast

Nov 27, 2020

Episode XVIII: A NEW NOOB 
På Skogsplaneten Kungsholmen samlas GENERAL ANDREA SÖDERBERG och KEJSARE PAULA MORALES för att prata om en galax långt, långt borta. Ett hot om att prata ingående om STAR WARS är på gång och inget kommer att stoppa dem från deras uppdrag. 
Samtidigt håller en samling trogna...


Nov 13, 2020

Legenden om Zelda dök upp redan på det glada 80-talet, och har hängt i sedan dess. Men handlar den om Zelda? Vem är Link? Hur hänger spelen ihop och vart borde man börja? Alla dessa frågor och fler kommer vi att svara på i Noobpodden när vi tittar på dataspelsfenomenet Zelda tillsammans med vår kompis...