Preview Mode Links will not work in preview mode

noobpodden's podcast

Jun 26, 2020

Thedas kommer vi att utforska mer idag tillsammans med Olof Somell, världen där dataspelsserien Dragon Age utspelas. Tre otroligt populära spel, böcker, och en dedikerad fanbase, men vad är själva grejen? Följ med när Noob undersöker fenomenet!


Jun 12, 2020

Vid Merlins skägg! I veckans avsnitt träffar vi Maya Otterstål och pratar om världens mest framgångsrika bokserie; Harry Potter. Vi pratar om filmerna gör böckerna rättvisa, om man kan ha lika mycket glädje av boken som vuxen och varför det är populärt bland kännare att vara en Huffelpuff.